HIRDETÉS
HIRDETÉS

MAGAZINOK > NŐI > Érdekességek > Mágikus hatások

t: 5896

Mágikus hatások

Mágikus hatások

A változás korát éljük, ami valljuk be, hogy sokunk életében gyakran nem tetsző fordulatokat hoz. „A baj nem jár egyedül”, szoktuk mondani…
Amikor az ember számára úgy tűnik, hogy a problémák hullámként összecsapnak a feje fölött, akkor érkezik el az a pillanat, amikor szeretné tudni, hogy mit tartogat számára a közeljövő. Ilyenkor még a kevésbé hívő ember is hajlamot érez arra, hogy felkeressen egy kártyajóst vagy „látó”-t.
Kíváncsiak vagyunk, hiszen a megoldásra váró feladatok csak gyűlnek és gyűlnek az ember előtt, és olykor jó lenne tudni, hogy mi vár még ránk.
A mindennapos problémák kimeríthetetlen tárháza sokszor kelti azt az érzetet a személyben, hogy nem bírja tovább, ezáltal kezdi kilátástalannak látni a jelenét és jövőjét. Ezért megpróbál egyfajta külső segítséget keresni. Ezek a „segítségek” azonban nem mindig segítségek.
Egyre gyakrabban foglalkozik a média a csaló spiritiszták tetteivel. Különböző kommunikációs csatornák hívják fel az emberek figyelmét arra, hogy a hiszékeny egyéneket milyen gátlástalanul képesek kihasználni és félrevezetni egyes spirituális tevékenységeket folytató személyek.
Az alvó tudatú embereket, egy magukat igen képzettnek nevezett, ám ugyanakkor mégis tudatlan embercsoport használja ki, és igyekszenek saját hasznukra fordítani társaik naivságát, gyenge akaratát, jóhiszeműségét és főleg a félelmét. Ők a fekete mágusok, akik minden szerénység nélkül a mesterek mesterének, vagy mester mágusnak nevezik magukat. És valóban mesterien tudják manipulálni, valamint kihasználni embertársaikat…

Mágia
Ahhoz, hogy megértsük a mágikus hatások lényegét tudnunk kel, hogy valójában mit nevezünk mágiának.
A mágia, mint minden más a világon Istentől ered.
A köztudatban két fajtája ismeretes: a fehér és a fekete.
A fehér mágiát a „jó”, míg a fekete mágiát a „rossz” tulajdonságú cselekedetek kategóriájába sorolják.
A mágia az akarat erejével a világra gyakorolt hatások rendszere, és a mágus szándékától függően a világ evolúciójának lassítását vagy gyorsítását célozza.
A mágia cselekvést jelent, tehát minden cselekvés mágia!
Nem természetfeletti tudomány! Senki nem ad az embernek mágikus erőt, és kivételezett természetfeletti képességeket. Isten nem tesz kivételt senkivel, és nem válogatja ki azokat az embereket sem, akik valamilyen különleges képességgel rendelkezve „kiválasztottnak” hiszik (nevezik) magukat. A mágikus erőt ki kell érdemelni és meg kell érte dolgozni. Egyetlen módszer van a megszerzésére: a tiszta értelem és a bölcsességen alapuló gyakorlás.

A fehér mágia a Teremtő akarattal egyező változások létrehozásának tudománya és művészete, a tradicionális tudomány által nem elfogadott eszközzel. A fehér mágia a lélek megnyilvánulása a formán keresztül azáltal, hogy az ember a lelkét belső növekedésének javára használja fel.
A fekete mágia jelentése nem szorul magyarázatra, mindenki ismeri, hiszen a mai emberek jelentős része ennek nagy mestere. A fekete mágia a személyes és gyarló érdekeket képviselő alkurendszer. Legveszélyesebb formája az okkult hatalom tudományos eltorzítása a személyes érdekek kielégítése céljából. Legegyszerűbb és legismertebb megnyilvánulása általánosságban véve az emberi egoizmus, amely alapvető oka a világban lévő gonoszságoknak.

Ismerjünk meg néhány mágikus cselekedetet, melyek manapság a legelterjedtebbek az emberek körében!

Átok
Gyakran ész nélkül szórja az ember és nem számol a következményekkel.
Az átok gonosz szándékkal tett eskü és fohászkodás, ami tudatosan a lélek elfojtására irányul.
Legerősebb fajtája az anyai átok.
Az igazi átok profi munka, ehhez már érteni kell. Ennek a szakavatott mestere az a fekete mágus, aki jól ismeri a mágia szabályait, törvényszerűségeit, és képes azt működtetni. Az átok egy bizonyos személyre felhelyezett negatív program, amelynek az a célja, hogy az embert teljesen elszakítsa a lelkiségétől, ezáltal a teremtői tervétől.
Azért nevezhető „profi munkának”, mert kódolva van, az emberen különböző helyekre (testrészekre) teszik fel, ás általában rejtve, nehogy könnyen megtalálható legyen.
Ha valakit megátkoztak, akkor azt az átkot kívül álló személy NEM VEHETI LE! Csakis az tudja megszüntetni vagy enyhíteni az átok hatását, aki küldte.
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy óvakodjon azoktól az emberektől, akik azt állítják magukról, hogy meg tudják szüntetni az átok hatását! Azokat a személyeket pedig saját érdekükben, nagyívben kerüljék is el, akik az átkot vissza akarják küldeni a „feladónak”.Rontás
A rontás szintén a fekete mágia körébe tartozik és a mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet. Ez abban különbözik az átoktól, hogy leginkább érzelmi manipulációról van szó tehát, míg az átok egy ember akaratának és gondolatainak befolyásolásáról szól, addig a rontás egy személy érzelmeinek irányítására tevődik. Ilyen mágikus beavatkozás pl. a szerelmi kötés és a szemmel verés is.Szerelmi kötés
Ez egy igen jellemtelen módon való érzelmi fogvatartásnak nevezhető mágikus támadás.
A jelentősége az, hogy olyan energiaminőség kerül létrehozásra, amely a célszemélyre irányítva (az akarata és általában a tudta nélkül), úgynevezett „kényszer szerelem” hatását kelti a szerelmi kötésben megnevezett személy iránt. Főleg akkor folyamodnak az emberek ehhez, ha viszonzatlanul szerelmesek. Úgy gondolják, hogy így rá tudják kényszeríteni a „szeretett” személyt arra, hogy viszonzásra kerüljön az addig elutasított közeledésük.
Igazán feltehetné magában a kérdést az, aki így akar magához láncolni valakit érzelmileg, hogy ellenkező esetben „neki hogy tetszene, ha akarata ellenére egy ember csupán szeretetből és szerelemből megkötné, mint egy kutyát, és láncra verve szabadságában korlátozná?”Feltétlenül megfontolásra érdemes cselekvések ezek, mert nemcsak etikátlan viselkedési formát tartalmaznak, hanem karmikus következményeket is.
A Karma Törvény alapja az, hogy minden hatásra érkezik egy ellenhatás, minden tettnek van egy eredménye, bármilyen cselekedetre következik egy azonos nagyságú, és töltésű ellen-cselekedet. Tehát minden cselekvés szül egy másikat, minden okot követ egy okozat, következésképp minden cselekvésnek van egy azzal arányos következménye. A karma törvényei szigorú számadást vezetnek és a legkisebb dolog sem marad következmény nélkül.
A fentebb leírtak tudatában érdemes elgondolkodni azon, hogy a jelenlegi feladatainkat (problémáinkat) érdemes-e tetőzni az átok, rontás és egyéb ártó szándékú gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel, melyek idővel visszatérnek teremtőjükhöz.

Kovács Éva Mária
www.logoszvilag.hu

2011.03.28

| Többi

vissza a rovathoz | vissza címoldalra

Legfrissebb magazinok